Sculptură în carte

Leoaică tânără, ideea
mi-ai sărit în faţă.
Mă pândise-n încordare
mai demult.
Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,
m-a muşcat ideea, azi, de faţă.

De fapt, astă-toamnă m-a mușcat, în timp ce căram într-o magazie lemne proaspăt tăiate. S-a năpustit asupra mea, împingându-mă cu putere în gândurile mele.
Cu mintea zgâriată, prăfuită pe haine și cu mîinile aspre de la seva uscată, am început să contemplu asupra destinelor cărților, care se nasc din mlădițe și care, precum lepidopterele, se metamorfozează într-un fluture din hârtie și coperți.

Am născut o carte înainte de-a o concepe. Am dat viață unei bucăți de lemn, am însuflețit-o cu personalitate arzătoare. Până și bucățile de lemn au propriul lor destin.

De ce ”Frații Karamazov”? Pentru că e îmbelșugată, monumentală, infinită. Pentru că a săpat în mine, a remodelat, a clădit, a înalțat în adâncurile mele.